مقایسه محصول

مشخصات

جنس تسبیحکهربای آلمانی
سازندهسنندج
ابعاد دانهسایز 8
تعداد101

قاب

قاب