مقایسه محصول

مشخصات

جنس تسبیحکهربای آلمانی
سازندهزانکو سقز
ابعاد دانهسایز 17
تعداد33

قاب

قاب