مقایسه محصول

مشخصات

جنس تسبیحکهربای آلمانی
سازندهسنندج
ابعاد دانهسایز 18*14
تعداد33

قاب

قاب