مقایسه محصول

مشخصات

جنس تسبیحکهربای آلمانی
سازندهسنندج
ابعاد دانهسایز 17*13
تعداد33

قاب

قاب