برچسب : انگشتر جید
یشم(جید) سبز امپریالیسم ، سنگ و قطعه ای از بهشت
یشم(جید) به عنوان سنگ و قطعه ای از بهشت معروف است.
یشم (جید) شفاف و به رنگ سبز زمردی به ارزشمندی و کمیابی یاقوت، زمرد ؛ الماس ، تانزانیت و پارایبا و به آن Imperial jade گفته میشود که بسیار ارزنده و نایاب است ...